Detalii privind drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Dreptul de acces al persoanei vizate (Articolul 15 din GDPR )

Puteţi solicita o confirmare că noi prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc. Dacă există o astfel de prelucrare, puteţi solicita operatorului acces la următoarele informaţii:

 1. scopurile în care se prelucrează datele cu caracter personal;
 2. categoriile de date cu caracter personal care se prelucreaz─â;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari c─ârora datele cu caracter personal care v─â vizeaz─â le-au fost sau urmeaz─â s─â le fie divulgate;
 4. perioda pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu sunt posibile informaţii concrete în acest sens, criterii pentru a stabili perioada de stocare;
 5. existen┼úa dreptului la rectificarea sau ┼čtergerea datelor cu caracter personal care v─â vizeaz─â, a dreptului la restric┼úionarea prelucr─ârii de c─âtre operator sau a dreptului de a v─â opune acestei prelucr─âri;
 6. existenţa dreptului de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
 7. toate informaţiile disponibile privind sursa datelor, dacă datele cu caracter personal nu se colectează de la persoana vizată;
 8. existen┼úa unui proces decizional automatizat, incluz├ónd crearea de profiluri, ├«n conformitate cu articolul 22 alineatul 1 ┼či 4 din GDPR ┼či ÔÇô cel pu┼úin ├«n cazurile respective ÔÇô informa┼úii pertinent privind logica utilizat─â ┼či importan┼úa ┼či consecin┼úele preconizate ale unei astfel de prelucr─âri pentru persoana vizat─â.

Aveţi dreptul de a solicita informaţii că datele cu caracter personal care vă privesc sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. În acest context, puteţi solicita să fiţi informat cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

 

Dreptul la rectificare (Articolul 16 din GDPR )

Ave┼úi dreptul de a solicita operatorului rectificarea ┼či/sau completarea datelor, dac─â datele cu caracter personal prelucrate care v─â vizeaz─â sunt incorecte sau incomplete. Operatorul are obliga┼úia de a efectua rectificarea f─âr─â ├«nt├órziere.

Dreptul la ┼čtergerea datelor (ÔÇ×dreptul de a fi uitat) (Articolul 17 din GDPR )

a) Obliga┼úia de a ┼čterge datele

Pute┼úi solicita operatorului ┼čtergerea ne├«nt├órziat─â a datelor cu caracter personal care v─â vizeaz─â, iar operatorul are obliga┼úia de a ┼čterge aceste date f─âr─â ├«nt├órziere, dac─â se aplic─â unul dintre urm─âtoarele motive:

 1. datele cu caracter personal care vă vizează nu mai sunt necesare în scopurile pentru care acestea au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 2. v─â retrage┼úi consim┼ú─âm├óntul pe care se baza prelucrarea ├«n conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a sau articolul 9 alineatul 2 litera a din GDPRDSGVO ┼či nu exist─â niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 3. V─â opune┼úi prelucr─ârii ├«n temeiul articolului 21 alineatul 1 din GDPR ┼či nu exist─â motive legitime care s─â prevaleze ├«n ceea ce prive┼čte prelucrarea sau v─â opune┼úi prelucr─ârii ├«n temeiul articolului 21 alineatul 2 din GDPR .
 4. Datele cu caracter personal care v─â vizeaz─â au fost prelucrate ilegal.
 5. ┼×tergerea datelor cu caracter personal este necesar─â ├«n vederea ├«ndeplinirii unei obliga┼úii legale ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al statului membru sub inciden┼úa c─âruia se afl─â operatorul.
 6. Datele cu caracter personal care vă vizează au fost colectate în legătură cu servicii oferite ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul 1 din GDPR .

b) Informaţii către terţi

├Än cazul ├«n care operatorul a f─âcut publice datele cu caracter personal care v─â vizeaz─â ┼či acesta este obligat s─â le ┼čtearg─â, ├«n temeiul articolului 17 alineatul 1 din RGPD, atunci acesta, ┼úin├ónd seama de tehnologia disponibil─â ┼či de costul implement─ârii, ia m─âsuri adecvate, inclusiv m─âsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucreaz─â datele cu caracter personal c─â dumneavoastr─â, ├«n calitate de persoan─â vizat─â, a┼úi solicitat ┼čtergerea tuturor link-urilor c─âtre aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau a reproducerilor acestor date cu caracter personal.

c) Excepţii

Dreptul la ┼čtergerea datelor nu se aplic─â, ├«n m─âsura ├«n care prelucrarea este necesar─â

 1. pentru exercitarea dreptului la liber─â exprimare ┼či la informare;
 2. pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, ce prevede prelucrarea în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statelor membre, care se aplică operatorului, sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
 3. din motive de interes public ├«n domeniul s─ân─ât─â┼úii publice, ├«n conformitate cu articolul 9 alineatul 2 literele h ┼či i, precum ┼či cu articolul 9 alineatul 3 din GDPR ;
 4. ├«n scopuri de arhivare ├«n interes public, ├«n scopuri de cercetare ╚Ötiin╚Ťific─â sau istoric─â ori ├«n scopuri statistice, ├«n conformitate cu articolul 89 alineatul 1 din GDPR, ├«n m─âsura ├«n care dreptul men╚Ťionat la sec┼úiunea a) este susceptibil s─â fac─â imposibil─â sau s─â afecteze ├«n mod grav realizarea obiectivelor prelucr─ârii respective, sau
 5. pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â.

 

Dreptul la restricţionarea prelucrării (Articolul 18 din GDPR )

În următoarele premise puteţi solicita restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă vizează:

 1. când contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal care vă vizează, pentru o perioadă ce permite operatorului să verifice corectitudinea datelor;
 2. prelucrarea este ilegal─â ┼či dumneavoastr─â refuza┼úi ┼čtergerea datelor cu caracter personal ┼či, ├«n schimb, solicita┼úi restric┼úionarea utiliz─ârii datelor cu caracter personal;
 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ├«n scopul prelucr─ârii, dar dumneavoastr─â ave┼úi nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â, sau
 4. dac─â v-a┼úi opus prelucr─ârii ├«n conformitate cu articolul 21 alineatul 1 din GDPR ┼či nu este cert ├«nc─â dac─â drepturile legitime ale operatorului prevaleaz─â asupra drepturilor dumneavoastr─â.

├Än cazul ├«n care prelucrarea datelor cu caracter personal care v─â vizeaz─â a fost restric╚Ťionat─â, astfel de date pot - cu excep╚Ťia stoc─ârii - s─â fie prelucrate numai cu consim╚Ť─âm├óntul dumneavoastr─â sau pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â sau pentru protec╚Ťia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă restricţionarea prelucrării a fost obţinută în condiţiile menţionate mai sus, veţi fi informat de către operator înainte de ridicarea restricţiei.

 

Dreptul la notificare (Articolul 19 din GDPR )

Dac─â a┼úi formulat fa┼ú─â de operator dreptul la rectificare, ┼čtergerea sau restric┼úionarea prelucr─ârii datelor, acesta are obliga┼úia de a comunica tuturor destinatarilor c─ârora le-au fost divulgate datele cu caracter personal care v─â vizeaz─â aceast─â rectificare sau ┼čtergere a datelor sau restric┼úionarea prelucr─ârii, cu excep┼úia cazului ├«n care acest lucru se dovede┼čte imposibil sau presupune eforturi dispropor┼úionate.

Ave┼úi dreptul fa┼ú─â de operator de a fi notificat cu privire la ace┼čti destinatari.

 

Dreptul la portabilitatea datelor (Articolul 20 din GDPR )

Ave┼úi dreptul de a primi datele cu caracter personal care v─â vizeaz─â, pe care le-a┼úi furnizat operatorului, ├«ntr-un format structurat, utilizat ├«n mod curent ┼či care poate fi citit automat. ├Än plus, ave┼úi dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, f─âr─â obstacole din partea operatorului c─âruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, ├«n cazul ├«n care

 1. prelucrarea se bazeaz─â pe consim┼ú─âm├ónt ├«n temeiul articolului 6 alineatul 1 litera a din GDPR sau al articolului 9 alineatul 2 litera a din GDPR sau pe un contract ├«n temeiul articolului 6 alineatul 1 litera b din GDPR ┼či
 2. prelucrarea este efectuat─â prin mijloace automate.

├Än exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, ave┼úi dreptul ca datele cu caracter personal care v─â vizeaz─â s─â fie transmise direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul men┼úionat mai sus nu aduce atingere libert─â┼úilor ┼či drepturilor altor persoane.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplic─â pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care este necesar─â pentru ├«ndeplinirea unei sarcini executate ├«n interes public sau ├«n cadrul exercit─ârii unei autorit─â╚Ťi oficiale cu care este ├«nvestit operatorul.

 

Dreptul la opoziţie (Articolul 21 din GDPR)

 1. ├Än orice moment, ave┼úi dreptul de a v─â opune, din motive legate de situa╚Ťia particular─â ├«n care v─â afla┼úi, prelucr─ârii ├«n temeiul articolului 6 alineatul 1 litera e sau f din GDPR a datelor cu caracter personal care v─â privesc, inclusiv cre─ârii de profiluri pe baza respectivelor dispozi╚Ťii.
  ├Än acest caz, responsabilul nu mai prelucreaz─â datele cu caracter personal care v─â privesc, cu excep┼úia situa┼úiei c├ónd acesta poate demonstra motive demne de protec┼úie pentru prelucrare, ce prevaleaz─â fa┼ú─â de interesele, drepturile ┼či libert─â┼úile dumneavoastr─â, sau prelucrarea serve┼čte la formularea, exercitarea sau ap─ârarea drepturilor legale.
 2. Atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
 3. În cazul în care vă opuneţi prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt prelucrate în acest scop.
 4. ├Än contextual utiliz─ârii serviciilor societ─â╚Ťii informa╚Ťionale ╚Öi ├«n pofida Directivei 2002/58/CE, ave┼úi posibilitatea de a v─â exercita dreptul la opozi┼úie prin mijloace automate care utilizeaz─â specifica╚Ťii tehnice.

 

Dreptul la retragerea consimţământului (Articolul 7 alineatul 3)

Aveţi dreptul de a vă retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri (Articolul 22 din GDPR)

Aveţi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operatorul de date,
 2. este autorizat─â prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplic─â operatorului ╚Öi care prevede, de asemenea, m─âsuri corespunz─âtoare pentru protejarea drepturilor, libert─â╚Ťilor ╚Öi intereselor dumneavoastr─â legitime sau
 3. are la bază consimţământul dumneavoastră explicit.

Cu toate acestea, aceste decizii nu trebuie s─â aib─â la baz─â categoriile speciale de date cu caracter personal men╚Ťionate la articolul 9 alineatul 1 din GDPR, cu excep╚Ťia cazului ├«n care se aplic─â articolul 9 alineatul 2 litera a sau g din GDPR ╚Öi ├«n care au fost instituite m─âsuri corespunz─âtoare pentru protejarea drepturilor, libert─â╚Ťilor ╚Öi intereselor dumneavoastr─â legitime.

├Än cazurile men╚Ťionate la alineatele (1) ┼či (3), operatorul de date pune ├«n aplicare m─âsuri corespunz─âtoare pentru protejarea drepturilor, libert─â╚Ťilor ╚Öi intereselor dumneavoastr─â legitime, cel pu╚Ťin dreptul de a ob╚Ťine interven╚Ťie uman─â din partea operatorului, de a v─â exprima punctul de vedere ╚Öi de a contesta decizia.

 

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (Articolul 77 din GDPR)

F─âr─â a aduce atingere oric─âror alte c─âi de atac administrative sau judiciare, ave┼úi dreptul de a depune o pl├óngere la o autoritate de supraveghere, ├«n special ├«n statul membru ├«n care ave┼úi re╚Öedin╚Ťa obi╚Önuit─â, ├«n care se afl─â locul dumneavoastr─â de munc─â sau ├«n care a avut loc presupusa ├«nc─âlcare, ├«n cazul ├«n care considera┼úi c─â prelucrarea datelor cu caracter personal care v─â vizeaz─â ├«ncalc─â prezentul regulament.

Autoritatea de supraveghere la care s-a depus pl├óngerea informeaz─â reclamantul cu privire la evolu╚Ťia ╚Öi rezultatul pl├óngerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciar─â ├«n temeiul articolului 78 din GDPR.